Klaus Leifer

professor vid Personalorganisationer, TCO-OFR/S; ST inom universitets- och högskoleområdet, 214-01 sektionen vid Uppsala universitet

Mobiltelefon:
070-4250981
Besöksadress:
Thunbergsv. 7 A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Professor experimentell fysik, ssk analytisk elektronmikroskopi vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
klaus.leifer[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7942
Mobiltelefon:
070-4250981
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.