Anton Grigoriev

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
anton.grigoriev[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5865
Besöksadress:
Rum Å:13204 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Member of Condensed Matter Theory group (CMT) and Uppsala University UniMolecular Electronics Center (U3MEC). Research interests: surface physics, surface chemistry and electron transport properties of nanosystems. I use computer simulations to study surface structure, understanding molecular adsorption and intermolecular interactions. The major application area considered is molecular electronics. I am an expert in modeling of electron transport in metal-molecule-metal systems.

Nyckelord: infoglue cms research adsorption batteries molecular electronics ab initio simulations density functional theory surfaces

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Selected Publications

The role of charge-charge correlations and covalent bonding in the electronic structure of adsorbed C60: C60/Al, J. Schiessling, A. Grigoriev, M. Stener, L. Kjeldgaard, T. Balasubramanian, P. Decleva, R. Ahuja, J. Nordgren, P. A. Brühwiler, The Journal of Physical Chemistry C 114 (2010) 18686, DOI: 10.1021/jp104090d.

Interplay of covalent bonding and correlation effects at molecule–metal contacts, J. Schiessling, A. Grigoriev, R. Fasel, R. Ahuja and P.A. Bruhwiler, Chemical Physics Letters 478 (2009) 191-194,
DOI: 10.1016/j.cplett.2009.07.065.

Electron transport in stretched monoatomic gold wires A. Grigoriev, N.V. Skorodumova, S.I. Simak, G. Wendin, B. Johansson, R. Ahuja Physical Review Letters, Vol. 97, p. 236807, 2006; included in the Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology 14 (25) December 18, 2006,
DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.236807

Critical Roles of Metal-Molecule Contacts in Electron Transport Through Molecular-wire Junctions A. Grigoriev, J. Skoldberg, G. Wendin and Z. Crljen Physical Review B, Vol. 74, No. 4, p. 045401, 2006 (Preprint: cond-mat/0603518); included in the Virtual Journal of Nanoscale Science 14 (3) July 2006, DOI: 10.1103/PhysRevB.74.045401

Book chapter: Molecular Electronics Devices by A. Grigoriev and R. Ahuja for Nano and Molecular Electronics Handbook, editor S.E. Lyshevski, CRC Press, 2007. Preview available at books.google

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anton Grigoriev
Senast uppdaterad: 2021-03-09