John Ansell Edman

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
John.Edman[AT-tecken]hist.uu.se
Mobiltelefon:
076-2470076
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand vid Historiska Institutionen. Jag intressarar mig främst för 1500 talet i Sverige och politisk historia. Avhandlingen handlar om hur kungmakten under Johan III skapade utrymme för ny politik i text och tal mellan 1568-1592.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

John Ansell Edman
Senast uppdaterad: 2021-03-09