Annelie Holmberg

universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Textilvetenskap

E-post:
annelie.holmberg[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 2334
Besöksadress:
Konstvetenskapliga institutionen
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Konstvetenskapliga institutionen
Box 630
751 26 Uppsala

Kort presentation

FD Textilvetenskap, nu verksam som post doc forskare med ämnet: Hantverkarna vid Handarbetets vänner. Forskningen syftar till att synliggöra hantverkarnas kompetens och lärande, tidigare och nu verksamma hantverkare intervjuas. Min undervisning består främst av vävning ur ett praktisk och teoretisk perspektiv samt handledning av uppsatser.

Akademiska meriter: Fil.dr.

Mina kurser

Biografi

Jag har genom min bakgrund som textillärare ett stort intresse för slöjd och lärande av praktisk kunskap. I avhandlingsarbetet om textillärarutbildningen i Uppsala, en del i projektet ”När praktikgrundad kunskap möter högskolan – kontinuitet och förändring i lärarutbildning”, förenas fokus på lärande och praktiska textila kunskaper.

I min nuvarande post doc tjänst är det Handarbetets vänners hantverkare som står i fokus. Hantverkarnas yrkesskicklighet och lärande skall studeras genom intervjuer med nu verksamma och tidigare anställda vid HV:s ateljé. Ett övergripande mål är att synliggöra hantverkarna, att de alltför ofta osynliga hantverkarna här själva får berätta om sina erfarenheter. I detta arbete bidrar min erfarenhet av att ha arbetat som väverska vid nämnda ateljé och tidigare praktisk utbildning till en analys där textila tekniker och material relateras till informanternas utsagor.

I ett tidigare projekt har en inventering / studie av läromedel för textilslöjd bedrivit, finansierad av Stiftelsen Else-Marie Zennströms Minne för Textilvetenskaplig Forskning. Läromedel från 1860 fram till 2009 har analyserats. Författarnas intentioner med läromedlen samt vilken elev som läromedlet ville skapa har studerats ur perspektiv om förberedelse för lek eller hemmet samt ur ett könsperspektiv. Ett 40-tal läromedel har studerats.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.