Lina Mtwana Nordlund

biträdande universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
lina.mtwana.nordlund[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8440
Mobiltelefon:
070-1679981
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 VISBY

Kort presentation

Det är den marina miljön, speciellt kusthav och hur dessa områden fungerar och används av människor, som intresserar mig. I min forskning använder jag ett multi- och transdisciplinärt tillvägagångssätt, där jag arbetar med att länka och kombinera flera olika forskningsämnen för att kunna förstå hur vi använder och påverkar kusthav. Jag är speciellt intresserad av socialekologiska system och jobbar specifikt med sjögräs, fiske, tidvattenzonen, ekosystemtjänster och förvaltning.

Nyckelord: sustainability sustainable development seagrass fisheries social-ecological systems indo-pacific marine invertebrates coastal ecosystem services natural resource management and conservation

Mina kurser

Biografi

Handledning av studentuppsatser

Om du är intresserad av att göra ett master eller kandidatarbete med mig som handledare så är du välkommen att kontakta mig via e-post. Inkludera gärna ett kort personligt brev och beskriv vilket ämne du är intresserad av samt CV med relevanta erfarenheter.

Jag leder ett stort forskningsnätverk, Indo-Pacific Seagrass Network, inom detta nätverk finns flertalet möjligheter till examensarbeten med fokus på sjögräs, sjögräsassocierade arter, fiske och dess förvaltning. Exempel på projekt:

  • Seagrass and associated fish in the Indo-Pacific
  • Seagrass and associated invertebrates in the Indo-Pacific
  • Mapping coastal ecosystems in the Indo-Pacific
  • Gleaning in seagrass in the Indo-Pacific

Jag har tillsammans med Länstyrelsen på Gotland ett projekt om sjögräs. Inom detta projekt finns det flera möjligheter att göra studentuppsats.

Jag handleder även forskningspraktik.

Publikationer – ett urval

Unsworth RKF, McKenzie L, Collier CJ, Cullen-Unsworth LC, Duarte CM, Eklöf JS, Jarvis JC, Jones BL, Nordlund LM. 2018. Global challenges for seagrass conservation. AMBIO A Journal of the Human Environment. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1115-y.

Jahnke, M., Gullström, M., Larsson, J., Asplund, M. E., Mgeleka, S., Silas, M. O., Hoamby, A., Mahafina, J., Nordlund, LM. 2019. Population genetic structure and connectivity of the seagrass Thalassia hemprichii in the Western Indian Ocean is influenced by predominant ocean currents. Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1002/ece3.5420

Unsworth RKF, McKenzie L, Nordlund LM, Cullen-Unsworth LC. 2018. A changing climate for seagrass conservation? Current Biology. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.09.027

Unsworth RKF, Nordlund LM, Cullen-Unsworth LC. In Press. Seagrass meadows support global fisheries production. Conservation Letters. https://doi.org/10.1111/conl.12566

Nordlund LM, Unsworth RKF, Gullström M, Cullen-Unsworth LC. 2018. Global significance of seagrass fishery activity. Fish and Fisheries. 399-412doi.org/10.1111/faf.12259

van Keulen M, Nordlund LM, Cullen-Unsworth LC. 2018. Towards recognition of seagrasses, and their sustainable management. Marine Pollution Bulletin 134: 1-4. 10.1016/j.marpolbul.2018.08.046

Hedberg N, von Schreeb K, Charisiadou S, Jiddawi NS, Tedengren M, Nordlund LM. 2018. Habitat preference for seaweed farming – A case study from Zanzibar, Tanzania. Ocean and Coastal Management, 154:186-195. doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.01.016

Nordlund LM, Jackson E, Nakaoka M, Samper-Villareal J, Beca-Carretero P, Creed J. 2017. Seagrass ecosystem services – What’s next? Marine Pollution Bulletin. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.09.014

Gullström M, Lyimo LD, ...., Nordlund LM, Björk M. 2017. Blue Carbon Storage in Tropical Seagrass Meadows Relates to Carbonate Stock Dynamics, Plant–Sediment Processes, and Landscape Context: Insights from the Western Indian Ocean. Ecosystems, 1-16. doi.org/10.1007/s10021-017-0170-8

Nordlund LM, Koch EW, Barbier EB, Creed JC. 2016. Seagrass Ecosystem Services and Their Variability across Genera and Geographical Regions. PLoS ONE 11(10): e0163091. doi.org/10.1371/journal.pone.0163091

Nordlund, L.M. 2016. Teaching ecology at university—Inspiration for change. Global Ecology and Conservation. 7:174–182. doi.org/10.1016/j.gecco.2016.06.008

Nordlund LM, de la Torre-Castro M, Erlandsson J, Conand C. Muthiga N, Jiddawi N, Gullström M. 2014. Intertidal management in the Western Indian Ocean – current status and future possibilities. AMBIO 43:1006-1019.

Knudby A, Nordlund LM, Palmqvist G, Wikström K, Koliji A, Lindborg R, Gullström M. 2014. Using multiple Landsat scenes in an ensemble classifier reduces classification error in a stable nearshore environment. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 28:90-101.

Nordlund LM, Gullström M. 2013. Biodiversity loss in seagrass meadows due to local invertebrate fisheries and harbour activities. Estuaries Coastal and Shelf Science 135:231-240.

Cullen-Unsworth LC, Nordlund LM, Paddock J, Baker S, McKenzie LJ, Unsworth RKF. 2013. Seagrass meadows globally as a coupled social–ecological system: Implications for human wellbeing. Marine Pollution Bulletin 83:387–397.

Nordlund LM, Kloiber U, Carter E and Riedmiller S. 2013. Chumbe Island Coral Park - governance analysis. Marine Policy 41:110-117. Invited paper.

Knudby A, Nordlund L. 2011. Remote sensing of seagrasses in a patchy multi-species environment. International Journal of Remote Sensing 32:2227-2244.

Nordlund L, Erlandsson J, de la Torre-Castro M, Jiddawi N. 2010. Changes in an East African social-ecological seagrass system: invertebrate harvesting affecting species composition and local livelihood. Aquatic Living Resources 23:399-416.

Besök gärna min Google Scholar profile för en komplett lista av publikationer.

Vetenskaplig kommunikation

Jag är även moderator bakom World Seagrass Association. Follow @Seagrass_WSA

Utbildning

2012: Filosofie doktorsexamen i biologi, Åbo Akademi Akademi universitet, Finland

Doktorsavhandling (Dec 2009-Sep 2012): People and the intertidal - Human induced changes, biodiversity loss, livelihood implications and management in the Western Indian Ocean.

2008: M.Sc. i marin biologi, tropiska marina miljöer, Stockholms Universitet

2007: M.Sc. i Biologi & Ekologi samt B.Sc. in Biologi, Uppsala Universitet

Forskning

I am the lead researcher in three major research projects:

1) Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN)

I am the founder and the coordinator for the this research network https://indopacificseagrass.network/ The research network aims to build capacity and perform standardized, coupled social-ecological surveys of seagrass and associated fisheries across the Indo-Pacific. Funded by the Swedish Research Council 2017-05411. The projcet is called: 'Establishing an Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN) to assess linkages among marine biodiversity, ecosystem services and poverty'. Project time: 2018-2020: Principal investigator. PhD student: Johann Stiepani

I am also a collaborator in the project 'Seagrass biodiversity, social-ecological systems and poverty alleviation: a collaborative, comparative study in the Indo-Pacific (SeaSTEP)', which is associated to IPSN. This project will assess the joint influences of marine biodiversity and characteristics of coastal people on the role of seagrass systems in supporting poverty alleviation. Funded by Swedish Research Council 2017-05535. Project time: 2018-2021. PI Johan Eklöf. PhD Student: Benjamin Jones

2) Seagrass ecosystem functionality and conservation: A multi-disciplinary approach

I am the Principal investigator for this multidisciplinary project focusing on different aspects of seagrass. There are four sub-tasks within this project: 1) Seagrass population genetics in the Western Indian Ocean and management implications; 2) Seagrass management; 3) Seagrass ecosystem functionality; 4) Innovative mapping of coastal environments. Funderd by the Swedish Research Council Formas. Project time: 2015-19.

3) Seagrass around Gotland

2019-2021: Samverkansprojekt med Länstyrelsen på Gotland som fokuserar på skydd av sjögräs runt Gotland. This is collborative project between the County adminstrative board (Rozemarijn Keuning) and Uppsala University (Dr. Lina Mtwana Nordlund).

3a) Establishing seagrass protection around Gotland. PI: Rozemarijn Keuning. Seagrass distribution, seagrass health, seagrass associated fish communities.

3b) Understanding seagrass meadows around Gotland. PI: Lina Mtwana Nordlund. Step zero analysis, Fish connectivity, Seagrass energy flux (lead by Jon Lefcheck, MarineGeo), Seagrass (Eelgrass) connectivity (lead by Josefine Larsson).

Tidigare projekt:

2012-13: “Intertidal management in the Western Indian Ocean – current status and future possibilities”. WIOMSA. Projektledare

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.