Lina Mtwana Nordlund

biträdande universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
lina.mtwana.nordlund[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8440
Mobiltelefon:
070-1679981
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 VISBY

Kort presentation

Jag är särskilt intresserad av kusthav och hur dessa områden fungerar, används och påverkas av människor. I min forskning använder jag ett multi- och transdisciplinärt tillvägagångssätt. Jag arbetar med att länka och kombinera flera olika forskningsämnen för att kunna förstå hur vi använder och påverkar kusthav. Jag är speciellt intresserad av stark hållbar utveckling, socialekologiska system och jobbar specifikt med sjögräs, fiske, tidvattenzonen, ekosystemtjänster och förvaltning.

Nyckelord: sustainability sustainable development seagrass fisheries social-ecological systems indo-pacific environment natural resource management

Handledning av studentuppsatser

Om du är intresserad av att göra ett master eller kandidatarbete med mig som handledare så är du välkommen att kontakta mig via e-post. Inkludera gärna ett kort personligt brev och beskriv vilket ämne du är intresserad av samt CV med relevanta erfarenheter.

Jag leder ett stort forskningsnätverk, Indo-Pacific Seagrass Network, inom detta nätverk finns flertalet möjligheter till examensarbeten med fokus på sjögräs, sjögräsassocierade arter, fiske och dess förvaltning. Exempel på projekt:

  • Seagrass and associated fish in the Indo-Pacific
  • Seagrass and associated invertebrates in the Indo-Pacific
  • Mapping coastal ecosystems in the Indo-Pacific
  • Gleaning in seagrass in the Indo-Pacific

Jag har tillsammans med Länstyrelsen på Gotland ett projekt om sjögräs. Inom detta projekt finns det flera möjligheter att göra studentuppsats.

Jag handleder även forskningspraktik.

Publikationer – ett urval

Besök gärna min Google Scholar profile för en komplett lista av publikationer.

Jones BL, Nordlund LM, Unsworth RKF, Jiddawi NS, Eklöf JS. 2021. Seagrass structural traits drive fish assemblages in small-scale fisheries. Frontiers in Marine Science 8, 354. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.640528

McKenzie L, Nordlund LM, Jones BL, Cullen-Unsworth LC, Roelfsema CM, Unsworth RKF .2020. The global distribution of seagrass meadows Environmental Research Letters. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab7d06

Alonso Aller E, Eklöf JS, Gullström, M, Kloiber U, Linderholm HW, Nordlund LM. 2019. Temporal variability of a protected multispecific tropical seagrass meadow in response to environmental change. Environ Monit Assess 191: 774. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7977-z

Unsworth RKF, McKenzie L, Collier CJ, Cullen-Unsworth LC, Duarte CM, Eklöf JS, Jarvis JC, Jones BL, Nordlund LM. 2019. Global challenges for seagrass conservation. AMBIO A Journal of the Human Environment. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1115-y.

Jahnke, M., Gullström, M., Larsson, J., Asplund, M. E., Mgeleka, S., Silas, M. O., Hoamby, A., Mahafina, J., Nordlund, LM. 2019. Population genetic structure and connectivity of the seagrass Thalassia hemprichii in the Western Indian Ocean is influenced by predominant ocean currents. Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1002/ece3.5420

Unsworth RKF, Nordlund LM, Cullen-Unsworth LC. 2019. Seagrass meadows support global fisheries production. Conservation Letters. https://doi.org/10.1111/conl.12566

Nordlund LM, Unsworth RKF, Gullström M, Cullen-Unsworth LC. 2018. Global significance of seagrass fishery activity. Fish and Fisheries. 399-412doi.org/10.1111/faf.12259

Unsworth RKF, McKenzie L, Nordlund LM, Cullen-Unsworth LC. 2018. A changing climate for seagrass conservation? Current Biology. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.09.027

van Keulen M, Nordlund LM, Cullen-Unsworth LC. 2018. Towards recognition of seagrasses, and their sustainable management. Editorial. Marine Pollution Bulletin 134: 1-4. 10.1016/j.marpolbul.2018.08.046

Hedberg N, von Schreeb K, Charisiadou S, Jiddawi NS, Tedengren M, Nordlund LM. 2018. Habitat preference for seaweed farming – A case study from Zanzibar, Tanzania. Ocean and Coastal Management, 154:186-195. doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.01.016

Nordlund LM, Jackson E, Nakaoka M, Samper-Villareal J, Beca-Carretero P, Creed J. 2017. Seagrass ecosystem services – What’s next? Marine Pollution Bulletin. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.09.014

Gullström M, Lyimo LD, ...., Nordlund LM, Björk M. 2017. Blue Carbon Storage in Tropical Seagrass Meadows Relates to Carbonate Stock Dynamics, Plant–Sediment Processes, and Landscape Context: Insights from the Western Indian Ocean. Ecosystems, 1-16. doi.org/10.1007/s10021-017-0170-8

Nordlund LM, Koch EW, Barbier EB, Creed JC. 2016. Seagrass Ecosystem Services and Their Variability across Genera and Geographical Regions. PLoS ONE 11(10): e0163091. doi.org/10.1371/journal.pone.0163091

Nordlund, L.M. 2016. Teaching ecology at university—Inspiration for change. Global Ecology and Conservation. 7:174–182. doi.org/10.1016/j.gecco.2016.06.008

Vetenskaplig kommunikation

Jag är även moderator bakom World Seagrass Association. Follow @Seagrass_WSA

Utbildning

2012: Filosofie doktorsexamen i biologi, Åbo Akademi Akademi universitet, Finland

Doktorsavhandling (Dec 2009-Sep 2012): People and the intertidal - Human induced changes, biodiversity loss, livelihood implications and management in the Western Indian Ocean.

2008: M.Sc. i marin biologi, tropiska marina miljöer, Stockholms Universitet

2007: M.Sc. i Biologi & Ekologi samt B.Sc. in Biologi, Uppsala Universitet

My research projects:

1) Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN)

2018-2021: I am the founder and the director of Indo-Pacific Seagrass Network, a research network https://indopacificseagrass.network/ .The research network aims to build capacity and perform standardized, coupled social-ecological surveys of seagrass and associated fisheries across the Indo-Pacific. Funded by the Swedish Research Council 2017-05411. The projcet is called: 'Establishing an Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN) to assess linkages among marine biodiversity, ecosystem services and poverty'. Principal investigator. PhD student: Johann Stiepani Main supervisor.

2018-2021: Co-PI in the project 'Seagrass biodiversity, social-ecological systems and poverty alleviation: a collaborative, comparative study in the Indo-Pacific (SeaSTEP)', which is associated to IPSN. This project assesses the joint influences of marine biodiversity and characteristics of coastal people on the role of seagrass systems in supporting poverty alleviation. Funded by Swedish Research Council 2017-05535. PI Johan Eklöf. PhD Student: Benjamin Jones,Co-supervisor.

2) Sustainable coastal development PI: Lina Mtwana Nordlund.

2a) Coastal and fisheries management in the Baltic Sea. PI: Lina Mtwana Nordlund. Researcher: Sieglind Wallner-Hahn (postdoc).

2b) Fisheries and coastal development in small island context - the past, present and future

2020-2024: This transdisciplinary project is to combine coastal and fisheries development in a small island context in the past with the present to help develop sustainable ways forward. The project has a specific focus on the island of Gotland. Two PhD students funded by Uppsala University (UFV 2019/118).

2b i) Governance and management of fish, fisheries and associated coastal habitats. PI. PhD Student: Chiara D'Agata. Main supervisor.

2b ii) Coastal development over time. Co-PI. PI: Helene Martinsson-Wallin. PhD Student: Beatrice Krooks. Co-supervisor.

3) Seagrass around Gotland

2019-2021: Collaborative project between the County administrative board Gotland (Rozemarijn Keuning) and Uppsala University (Dr. Lina Mtwana Nordlund).

3a) Establishing seagrass protection around Gotland. PI: Rozemarijn Keuning. Seagrass distribution, seagrass health, seagrass associated fish communities, 3MSEK.

3b) Understanding seagrass meadows around Gotland. PI: Lina Mtwana Nordlund. Step zero analysis, Fish connectivity (postdoc), Seagrass energy flux (lead by Jon Lefcheck, MarineGeo), Seagrass (Eelgrass) connectivity (lead by Josefine Larsson). Funded by Uppsala University grant, 1.8MSEK.

4) Seafood: Linking habitat to resource ‐ a holistic approach

2021-2025: In collaboration with Gunilla Rosenqvist, 4.7MSEK.Part of the project BLUE FOOD – Centre for future seafood. Funded by Swedish Research Council 2020-02834. PI: Fredrik Gröndahl, KTH, 48MSEK. Postdoc: Adrianus Both

Previous projects:

Seagrass ecosystem functionality and conservation: A multi-disciplinary approach

2015-2019: I was the Principal investigator for this multidisciplinary project focusing on different aspects of seagrass. There are four sub-tasks within this project: 1) Seagrass population genetics in the Western Indian Ocean and management implications; 2) Seagrass management; 3) Seagrass ecosystem functionality; 4) Innovative mapping of coastal environments. Funded by the Swedish Research Council Formas 2014-01288 .

2012-2013: “Intertidal management in the Western Indian Ocean – current status and future possibilities”. WIOMSA. PI.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lina Mtwana Nordlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09