Anders Lignell

forskningsläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Anders.Lignell[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5657
Mobiltelefon:
070-5376495
Besöksadress:
Rum Ing: 32, Tr:3 Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: PhD, specialist i infektionssjukdomar

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09