Pär Zetterberg

Universitetslektor Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Par.Zetterberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3795
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Gamla torget 3

Kort presentation

Min forskning handlar främst om politisk rekrytering och politisk representation i ett jämförande perspektiv. Jag ägnar särskild uppmärksamhet åt hur ojämställdhet i politiken uppstår, reproduceras och bryts. Bland mina forskningsintressen återfinns även frågan om hur unga människor utvecklar politiska värderingar och beteenden.

Pågående forskningsprojekt: (1) Kön och politik i elektorala autokratier, (2) Kön och valrelaterat våld, (3) Kön och sociala medier i omstridda val.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Fil dr i statsvetenskap 2009

Docent i statsvetenskap 2014

Min forskning handlar främst om politisk rekrytering och politisk representation i ett jämförande perspektiv och med särskild betoning på utvecklingsländer. Jag ägnar främst uppmärksamhet åt hur ojämställdhet i politiken uppstår, reproduceras och bryts. Bland mina forskningsintressen återfinns även frågan om hur unga människor utvecklar politiska värderingar och beteenden.

Pågående externfinansierade forskningsprojekt: (1) Kön och politik i elektorala autokratier, (2) kön och våld mot politiska kandidater, och (3) kön och sociala medier i omstridda val. Alla projekt finansieras av Vetenskapsrådet.

Utöver dessa projekt har jag även annan pågående forskning. Till exempel samarbetar jag med Sarah Bush (Yale University), Daniela Donno (Univ. of Cyprus) och Melina Platas (New York University, Abu Dhabi) kring en internationell survey riktad till personer i ett flertal länder som arbetar med internationellt bistånd, demokratiutveckling och statsbyggnad. Studien syftar till att fånga attityder rörande demokrati, autokrati och mänskliga rättigheter i en samtida global kontext samt till att förstå de överväganden som denna grupp yrkesarbetande ställs inför i sitt arbete med dessa frågor.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.