Pär Zetterberg

universitetslektor Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Par.Zetterberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3795
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Gamla torget 3

Kort presentation

Min forskning handlar främst om politisk rekrytering och politisk representation i ett jämförande perspektiv. Jag ägnar särskild uppmärksamhet åt hur ojämställdhet i politiken uppstår, reproduceras och bryts. Bland mina forskningsintressen återfinns även frågan om hur unga människor utvecklar politiska värderingar och beteenden.

Pågående forskningsprojekt: (1) Kön och politik i elektorala autokratier, (2) Kön och valrelaterat våld, (3) Kön och sociala medier i omstridda val.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Fil dr i statsvetenskap 2009

Docent i statsvetenskap 2014

Min forskning handlar främst om politisk rekrytering och politisk representation i ett jämförande perspektiv. Jag ägnar särskild uppmärksamhet åt hur ojämställdhet i politiken uppstår, reproduceras och bryts. Bland mina forskningsintressen återfinns även frågan om hur unga människor utvecklar politiska värderingar och beteenden.

Pågående forskningsprojekt: (1) Kön och politik i elektorala autokratier, (2) kön och våld mot politiska kandidater, (3) kön och sociala medier i omstridda val samt (4) samhällskunskap och ungas politiska attityder.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.