Malin Dahlén

senior projektledare vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande

E-post:
malin.dahlen[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679127
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

tf. avdelningschef vid Avdelningen för gemensam service och administration

E-post:
Malin.Dahlen[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6292
Mobiltelefon:
070-1679127
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.