Camilla Flodin

redaktör vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
camilla.flodin[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5795
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Redaktör för Tidskrift för genusvetenskap (TGV): http://tegeve.se/

Forskningsintressen

• Adorno, Kant, Hölderlin, Schelling, Hegel, förhållandet mellan konst och natur, modernism, kritiska djurstudier

Examina

• Fil. dr i estetik, Uppsala universitet, 2009

• Fil. mag. i estetik, Uppsala universitet, 2003

Anställningar och uppdrag

• Redaktör, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, ht 2019–

• Vikarierande lektor, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, ht 2017–vt 2019

• Senior Member, Robinson College, University of Cambridge, november–december 2015

• Forskare (Vetenskapsrådet), Centrum för genusvetenskap/Filosofiska institutionen, avdelningen för estetik, Uppsala universitet, 2014–

• Academic Visitor, Faculty of English, University of Cambridge, vt 2014

• Senior Member, Robinson College, University of Cambridge, vt 2014

• Vikarierande lektor i estetik, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, ht 2013

• Vikarierande lektor i estetik, Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola, ht 2012

• Timlärare i estetik, Filosofiska institutionen, avdelningen för estetik, Uppsala universitet, 2010–2013

• Visiting research scholar vid Department of Philosophy, Columbia University, New York, ht 2010

• Postdoktor i estetik, Filosofiska institutionen, avdelningen för estetik, Uppsala universitet, 2009

• Doktorand i estetik, Filosofiska institutionen, avdelningen för estetik, Uppsala universitet 2003–2009

Publikationer

Monografier

Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, diss. Uppsala universitet (Göteborg: Glänta Produktion, 2009)

Antologier

Beyond Autonomy in Eighteenth-Century Aesthetics, red. tillsammans med Karl Axelsson och Mattias Pirholt (New York: Routledge, kommande 2021), Routledge Series in Eighteenth-Century Philosophy

Refereebedömda artiklar

• Adorno and Schelling on the Art–Nature Relation, British Journal for the History of Philosophy, vol. 26, nr 1, 2018, 176–196, DOI: 10.1080/09608788.2017.1349648

• "'The eloquence of something that has no language': Adorno on Hölderlin's Late Poetry", Adorno Studies, vol. 2, nr 1, 2018, 1–28, http://adornostudies.org/ojs/index.php/as/article/view/21

• "Of Mice and Men: Adorno on Art and the Suffering of Animals", Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, nr 2, 2011

• "The Wor(l)d of the Animal: Adorno on Art’s Expression of Suffering", Journal of Aesthetics & Culture, vol. 3, no. 1, 2011, DOI: 10.3402/jac.v3i0.7987

Övriga artiklar, bokkapitel och recensioner

• "Introduction", i Beyond Autonomy in Eighteenth-Century Aesthetics, tillsammans med Karl Axelsson och Mattias Pirholt (New York: Routledge, kommande 2021), Routledge Series in Eighteenth-Century Philosophy, https://tandfbis.s3-us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780429330254_oachapterIntro.pdf

• "Hölderlin's Higher Enlightenment", i Beyond Autonomy in Eighteenth-Century Aesthetics, red. Karl Axelsson, Camilla Flodin och Mattias Pirholt (New York: Routledge, kommande 2021), Routledge Series in Eighteenth-Century Philosophy, https://tandfbis.s3-us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780429330254_oachapter12.pdf

• "Contemplation or Manipulation? Aesthetic Perspectives on Nature and Animals from Shaftesbury to Bio-Art" (medförfattare FD Karl Axelsson), i International Yearbook for Aesthetics 2017, 29–41, red. Zoltán Somhegyi, http://www.iaaesthetics.org/item/191-volume-19-zoltan-somhegyi-ed-retracing-the-past-historical-continuity-in-aesthetics-from-a-global-perspective

• "I den andres ögon", efterord i Hendrik Zeitler, The Chosen Ones (Stockholm: Journal, 2016)

• Recension av Geoff Boucher, Adorno Reframed (London & New York: I. B. Tauris, 2013), Estetika: The Central European Journal of Aesthetics nr 1, 2014

• Recension av Deborah Cook, Adorno on Nature (Durham: Acumen, 2011), Florida Philosophical Review (University of Central Florida), vol. 13, nr 1, 2013, https://fpr.cah.ucf.edu/article/review-of-deborah-cooks-adorno-on-nature-durham-acumen-2011-pp-198-isbn-978-1-84465-262-4-29-95/

• ”The Voice of Nature”/”Naturens röst” (essä om den svenska konstnären Annika Thörn Legzdins fotografier), i Annika Thörn Legzdins, Translucence (Malmö: Arena, 2012)

• ”Koltrastens klagan” (om Adorno, musik och natur), Nutida Musik nr 4, 2010–11

•”Naturen som ’alls icke omyndig’ vs. ’Det finns ingen natur längre.’”, LiU E-Press, Linköping Electronic Conference Proceedings No 42 (2010) http://www.ep.liu.se/ecp/042/009/index.html

• ”’Jag är en noshörning’: Adorno om konsten och människans djurlikhet”, Hjärnstorm nr 102–103, 2010

• ”Hjärnkontor: Konst och djur” (tillsammans med Ulrika Flink), Hjärnstorm nr 102–103, 2010

• ”Konsten och den hota(n)de naturen”, Glänta nr 4, 2009

• ”Art and Threatened, Threatening Nature”, Eurozine (engelsk reviderad version av ”Konsten och den hota(n)de naturen”, Glänta nr 4, 2009), 6 s. http://www.eurozine.com/articles/2010-03-16-flodin-en.html

• ”Kulturindustrin”, DN, 2008-02-11 (tillsammans med FD Karl Axelsson)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Flodin
Senast uppdaterad: 2021-03-09