Åse Linné

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
ase.linne[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7266
Mobiltelefon:
072-9999259
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som lektor på avdelningen för Industriell teknik. Mitt forskning berör hur innovation och kommersialisering av ny teknik kommer till stånd inom två vitt skilda sektorer - livsvetenskap och byggindustri.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.