Erik Ingelsson

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
erik.ingelsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-7569422
Besöksadress:
EpiHubben,Dag Hammarskjölds väg 14B
75185 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, leg. läk.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.