Magnus Lindberg

forskare associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
magnus.lindberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Medicine doktor inom ämnet Vårdvetenskap. Verksam som klinisk lektor med klinisk tjänstgöring inom Landstinget Gävleborg. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, tjänstgöring som sjuksköterska och forskning. Ingår i forskargruppen inom Vårdvetenskap och i den interdisciplinära forskargruppen Beteende och Fysioterapi. Är Scholar inom European Academy of Nursing Science.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.