Cecilia Candréus

vik. universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Textilvetenskap

E-post:
cecilia.candreus[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 2334
Besöksadress:
Konstvetenskapliga institutionen
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Konstvetenskapliga institutionen
Box 630
751 26 Uppsala

Kort presentation

Fil.dr. i Textilvetenskap, verksam som forskarassistent i textilvetenskap. Jag har framförallt arbetat med renässansens och barockens textilier med inriktning på kyrklig och heraldisk textil samt textila hantverkare. Vid sidan av min forskning är jag även verksam som lärare och studierektor i textilvetenskap.

Akademiska meriter: Fil.dr.

Mina kurser

Biografi

Som forskare inom det textilvetenskapliga fältet strävar jag efter att anlägga kulturella, ekonomiska, sociala och historiska aspekter på textila material, tekniker och redskap samt på tillverkningsprocesser och bruk av textila föremål.

I mitt aktuella forskningsprojekt ”Lyxhantverkare i Europas utkant 1523-1654” arbetar jag med att undersöka pärlstickarna, det vill säga de professionella brodörer som arbetade med att utföra broderier av metalltråd, silke och pärlor. Genom att kartlägga ett hantverk, dess utövare, arbetsvillkor och produktion är syftet att spegla frågor kring bruket av broderade textilier som redskap för manifestationer av makt. Fokus ligger på det svenska kungliga hovets pärlstickare och tidsavgränsningen täcker Vasadynastin, från kung Gustav I till drottning Kristina. Studien baseras på ett omfattande arkivmaterial och för att kunna se Sverige i ett internationellt sammanhang kompletteras de svenska källorna med ett jämförande studium av förhållandena i Danmark och England.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.