Peter Sjökvist

docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi

Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar; Äldre tryck och specialsamlingar

E-post:
peter.sjokvist[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3990
Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent, bibl.ex.

Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbiblioteks avdelning för specialsamlingar i arbetsgruppen för äldre tryck. Samordnare i katalogiseringsfrågor inom avdelningen. Operatör för EOD (Ebooks On Demand). Ansvarig för biblioteket vid Lövstabruk, och styrelseledamot i Stiftelsen Leufsta. Projektledare för Poznań-projektet. Standing committee member i IFLA:s Rare Books and Special Collections Section.

Fil. dr och docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot nylatin. Har särskilt intresserat sig för tillfällesdiktning, äldre akademiska dissertationer och litterära krigsbyten. Sammankallande i det Nylatinska nätverket i Uppsala, samt en av utgivarna av Bibliotheca Neolatina Upsaliensis.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peter Sjökvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09