Mona Pettersson

Universitetsadjunktunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
mona.pettersson[AT-tecken]crb.uu.se
Telefon:
018-471 6288
Mobiltelefon:
070-9532446
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunktunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
mona.pettersson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6645
Mobiltelefon:
070-9532446
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: leg sjuksköterska

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.