Mona Pettersson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
mona.pettersson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6645
Mobiltelefon:
070-9532446
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
mona.pettersson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-9532446
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Akademiska meriter: leg sjuksköterska

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mona Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09