Stina Bohman

projektledare vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; E-lärande

E-post:
Stina.Bohman[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

projektledare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling

E-post:
Stina.Bohman[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6896
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.