Karolina Gullsby

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
karolina.gullsby[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
karolina.gullsby[AT-tecken]regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus
Ingång 11 plan 8
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.