Pavlin Mitev

Tillämpningsexpert vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
pavlin.mitev[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 3666072-9999296
Mobiltelefon:
072-9999296
Besöksadress:
Rum POL 1441 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Pavlin.Mitev[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3666
Mobiltelefon:
072-9999296
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Research interests

Theoretical and computational methods for modeling of static and dynamical properties of solid and liquid phase materials with focus on moddeling of spectroscopical properties.

http://www.teoroo.kemi.uu.se
Google Scholar

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: molecular dynamics uppmax awk

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.