Maria Hahlin

forskarassistent vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
maria.hahlin[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3616
Besöksadress:
Rum ÅNG 60108 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
maria.hahlin[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research at the division of Molecular and Condensed Matter Physics focuses on the chemical reactions that are involved in the conversion between chemical end electrical energy in Li-ion batteries. I use and develop x-ray based spectroscopy to follow and characterize the functional interphases between the battery electrode and electrolyte that are important for safety and long-term stable batteries.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.