Hania Uscka-Wehlou

universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
hania.uscka.wehlou[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3292
Mobiltelefon:
073-9600123
Besöksadress:
Rum ÅNG 14205 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag har disputerat den 25 sept 2009 vid Uppsala universitet, inom digital geometri och matematisk morfologi hos Christer Kiselman. Numera arbetar jag som universitetslektor i matematik och samtidigt håller jag på med mitt projekt om matematisk terminologi. År 2018 fick jag fyra pedagogiska priser: F-lärarutmärkelsen från programmet Teknisk Fysik, det Elektrotekniska Priset från Elektroteknik-studenter, och ett pris från Kemiteknik. Jag fick även UTN-priset från studenterna på TekNat-fakulteten.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: flerspråkighet matematisk terminologi

Mina kurser

Biografi

Mina kurser vid Uppsala universitet under läsåret 2017/18, mitt första år som vikarierande lektor i matematik:

------------------------------------------------------------------------------------

Geometri och analys I, 10 hp, 90 undervisningstimmar under HT 2017. Kursen innehåller mest envariabelanalys men även en del linjär algebra. Kursen gavs på Kandidatprogrammet i fysik och ämneslärarprogrammet i fysik, och hade ca 60 deltagare. Jag var huvudlärare och hade all undervisning på kursen, 90 timmar.

Linjär algebra och geometri I, 5 hp, 60 undervisningstimmar under HT 2017. Kursen hade 219 studenter från olika civilingenjörsprogram och undervisades med 40 timmars föreläsningar och 20 timmars lektioner. Jag hade kursansvaret, föreläsningarna och en lektionsgrupp (av åtta grupper).

Flervariabelanalys, 10 hp, och Flervariabelanalys M, 10 hp, i samläsning med totalt 120 undervisningstimmar för mig (80 föreläsningstimmar och 40 lektionstimmar) under VT 2018. Kurserna gavs på de olika civilingenjörsprogrammen och på Kandidatprogrammet i matematik. Antalet studenter var ca 340. Jag hade kursansvaret, föreläsningarna och en lektionsgrupp (av nio grupper). För undervisningen på denna kurs fick jag två pedagogiska pris: F-lärarutmärkelsen från studenterna på programmet Teknisk Fysik och det Elektrotekniska Pedagogiska Priset från Elektroteknik-studenter.

Matematikprojekt med LaTeX, 5 hp, 30 undervisningstimmar under VT 2018. Kursen gavs i årskurs 2 på Kandidatprogrammet i matematik och på ämneslärarprogrammet i matematik. Jag ansvarade för projektdelen av kursen, 4 hp, där undervisningen gavs i form av 6 timmar föreläsning och 24 timmar handledning och rättning av projekten. Antalet studenter var 10. Jag var kursansvarig och var den enda läraren på projektdelen av kursen.

Mina kurser för läsåret 2018/19, mitt andra år som vikarierande lektor i matematik:

------------------------------------------------------------------------------------

Geometri och analys I, 10 hp, 90 undervisningstimmar för 49 studenter under HT 2018.

Flervariabelanalys, 10 hp, 70 föreläsningstimmar och 40 lektionstimmar för 162 studenter (4 lektionsgrupper, varav en var min) under HT 2018. För undervisningen på denna kurs fick jag ett pedagogiskt pris från studenterna på programmet Kemiteknik.

För min undervisning under året 2018 fick jag UTN:s Pedagogiska Pris från studenter på TekNat-fakulteten.

Flervariabelanalys, allmänna kursen, 5 hp, 40 föreläsningstimmar under VT 2019.

Derivator och integraler, 5 hp, 40 föreläsningstimmar och 20 lektionstimmar under VT 2019.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.