Martin Herschend

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra och geometri

E-post:
martin.herschend[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3187
Besöksadress:
Rum ÅNG 14233 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09