Päivi Adolfsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

E-post:
paivi.adolfsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6445
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

E-post:
paivi.adolfsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
paivi.adolfsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Koordinator vid Centrum för forskning om funktionshinder

E-post:
Paivi.Adolfsson[AT-tecken]cff.uu.se
Telefon:
018-471 6445
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Fil.dr kostvetare.

Studierektor för huvudämnet folkhälsovetenskap. Programsamordnare för masterprogrammet i folkhälsa. Koordinator för Centrum för forskning om funktionshinder. Tillhör forskargruppen Funktionshinder och habilitering.

Nyckelord: food decision making public health diet food safety funktionsnedsättning kostrelaterad hälsa intellektuell funktionsnedsättning kognitiv funktionsnedsättning utvecklingsstörning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Päivi Adolfsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09