Helena Volgsten

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Helena.Volgsten[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
072-5193622
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Universitetslektor Docent i Reproduktiv hälsa vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
helena.volgsten[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6482
Mobiltelefon:
072-5193622
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Nyckelord: infertility reproduktiv hälsa assisted reproductive technologies

Disputerat i Obstetrik och gynekologi med en avhandling om förekomst och riskfaktorer för ångest och depression hos infertila kvinnor och män i samband med assisterad befruktning (ART). Min forskning har fokus på reproduktiv hälsa/ohälsa, vilket kan innebära ofrivillig barnlöshet/infertilitet och missfall. En fem års-uppföljning av de infertila paren beskriver psykisk hälsa och behandlingsutfall efter avslutad ART, beroende på om behandlingen resulterat i barn eller inte. Ett forskningsprojekt har genomförts med syfte att studera vård och stöd i samband med tidiga/uteblivna missfall. Studier om amningsförekomst och hud-mot-hud vård hos sent underburna barn under vårdtiden på BB har avslutats. Sedan 2016 ger en ny lag ensamstående kvinnor rätt att genomgå ART. Ett forskningsprojekt har påbörjats med syfte att ta reda på egenskaper och motiv att som ensamstående kvinna välja moderskap genom assisterad befruktning. Min fortsatta forskning involverar kvinnors hälsa i ett globalt perspektiv i samarbete med universitet i Tanzania och Uganda med fokus på bland annat familjeplanering och antikonception.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Volgsten
Senast uppdaterad: 2021-03-09