Malin Jarvius

1:e forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
malin.jarvius[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-6170466
Fax:
018-519237
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09