Johannes Westberg

universitetslektor (Tjänstledig) vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mobiltelefon:
073-9079690
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala
Tjänstledig:
2019-07-01 - 2020-02-01

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Since December 2016, I'm working as professor of education at Örebro university.

I'm senior lecturer in history of education, and associate professor (docent) in history. The social, economic and cultural history of education is my main research interest. This includes the history of primary schooling (school buildings, teachers, ambulatory schools etc.) and early years education (infant schools, child cribs, kindergartens).

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: utbildningshistoria barn- och ungdomshistoria skolan historia folkskolan förskolan kindergarten barnträdgård bebyggelsehistoria

Mina kurser

Biografi

För information, se min hemsida>>

Examina
2002. Fil. Mag. i historia
2003. Lärarexamen historia och filosofi
2008. Fil. Dr. i historia
2014. Docent i historia

Anställningar
2003-2008. Doktorand vid Historiska institutionen
2008-2010. Vik. lektor vid Institutionen för utbildning, kultur och media
2010-. Forskarassistent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
2012-. Lektor i utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.