Magdalena Larfors

forskarassistent vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
magdalena.larfors[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskarassistent (docent, PhD) i teoretisk fysik, med inriktning strängteori. Undervisar på kurserna Fysikens matematiska metoder (1FA121) och Mekanik 3 (1FA103).

Akademiska meriter: MSc

Mina kurser

Biografi

2019-2021 Anslag från Carl Tryggers stiftelse “The Structure of Realistic String Vacua”

2017 Docent i teoretisk fysik

2017-2020 Vetenskapsrådet Etableringsbidrag Strängteorins realistisk grundtillstånd

2017-- Forskarassistent Uppsala Universitet.

2014-2016 Forskare Uppsala Universitet.

2012-2014 Post Doc Oxford University.

2009-2012 Post Doc Ludwig Maximilians Universität, München.

2009 Doktorsexamen i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Forskning

Magdalena Larfors forskningsområde är strängteori, och specifikt hur strängteori och M-teori kan kompaktifieras till 4-dimensionella modeller som beskriver vår värld. Hon är speciellt intresserad av hur de extra dimensionernas geometri och topologi bestämmer den 4-dimensionella fysiken i en kompaktifiering.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.