Elisabeth Rydberg

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för media

E-post:
elisabeth.rydberg[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3362
Mobiltelefon:
070-1679827
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag har mitt tjänsterum på Geobiblioteket men tillhör den gemensamma personalgruppen för Ångström, - Bio och Geobibiblioteken. Jag ingår i vårt gemensamma team för undervisning och forskarservice. Jag är kontaktperson för talböcker. Jag ingår i teamet för media och samlingar och ansvarar för Bio- Geospecifika databaser och e-tidskrifter, inköp, utvärdering och drift. Jag håller också i kontakterna mot SGU.

Akademiska meriter: Agr.ex

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.