Jens Eriksson

Kort presentation

Forskare i Mikael Sellins grupp. Jag är ansvarig för: byggandet och utvecklingen av mikroskopiplattformen, bildanalys, vetenskaplig programmering, matematisk modellering, samt generellt "Uppfinnar-Jockeskap". Min bakgrund är främst inom infektionsbiologi, bakteriell genetik, biofysik, syntetisk biologi, samt mikroskopi.

Nyckelord: bildanalys datoriserad bildanalys image analysis fluorescence microscopy light microscopy confocal microscopy super resolution microscopy superresolution microscopy course image j biomedical image analysis genetik bacterial genetics infection biology

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jens Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09