Hannes Rolf

Forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
hannes.rolf[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Hannes Rolf forskar om:

- Historiska sociala rörelsers och partsorganisationers roll i bostadspolitiken och för bostadsmarknadens utveckling.

- Protestaktioner och stridsåtgärder hos framför allt bostadsmarknadens organisationer.

- Arbetarrörelsens, hyresgästföreningarnas, bostadskooperativens och fastighetsägareföreningarnas historia.

Nuvarande projekt: "Hyresregleringen och partsorganisationerna i Sverige 1942-1978", postdok-projekt finansierat av L E Lundbergs stipendiestiftelse.

Nyckelord: social movements 19th century 20th century labor movement housing civil society tenants movement tenants union housing cooperatives interest organisations

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hannes Rolf
Senast uppdaterad: 2021-03-09