Vincent Björkquist

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
vincent.bjorkquist[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5197
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Nyckelord: sociala medier diskursanalys interaktionsanalys medierad interaktion

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vincent Björkquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09