Anh Tung Nguyen

Doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

Telefon:
018-471 2129
Besöksadress:
Rum POL 2235 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a PhD student under the supervision of Professor André Teixeira and Professor Alexander Medvedev. My research interests include control theory and cyber-physical security. Please visit my personal homepage for further information.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anh Tung Nguyen
Senast uppdaterad: 2021-03-09