Francisco Garcia

IT-konsult vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp RUD

E-post:
francisco.garcia[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Francisco Garcia
Senast uppdaterad: 2021-03-09