Minerva Piha

Universitetslektor vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
minerva.piha[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Universitetslektor i finska mellan mars 15, 2021 och februari 28, 2022.

Suomen kielen yliopiston lehtori 15.3.2021-28.2.2022.

University lecturer in Finnish language between March 15 2021 and February 28 2022.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Minerva Piha
Senast uppdaterad: 2021-03-09