Minerva Piha

Universitetslektor vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
minerva.piha[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Universitetslektor i finska mellan mars 15, 2021 och februari 28, 2022.

Suomen kielen yliopiston lehtori 15.3.2021-28.2.2022.

University lecturer in Finnish language between March 15 2021 and February 28 2022.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09