Mohammed Mosa

Amanuens vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp POL

E-post:
mohammed.mosa[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Projektassistent vid Matematiska institutionen

E-post:
mohammed.mosa[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Amanuens & projektassistent

E-post:
mohammed.mosa[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09