Maria Greijer Schantz

Gästlärare vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
maria.greijer.schantz[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är socionom och gästlärare på kursen Samtal och kommunikation. Till vardags arbetar jag som familjebehandlare på Sävja familjeenhet, Socialförvaltningen, Uppsala kommun.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09