Linda Berg Gharbi

Projektledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
linda.berg.gharbi[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
070-2737008
Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Projektkoordinator vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
linda.berg.gharbi[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1983
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Berg Gharbi
Senast uppdaterad: 2021-03-09