Per Hedfors

Kort presentation

Landskapsarkitekt, AgrDr

Pågående forskningsprojekt kallas ”Kompletta orter på landsbygden”. Projektet handlar om förutsättningarna för en omvänd urbanisering där förtätningstrycket på en huvudort minskar samtidigt som kransorter kompletteras med värdefull bebyggelse.
Finansiär: KSLA.

Tidigare forskning har bland annat behandlat ljudlandskap och teori i landskapsarkitektur.

https://pub.epsilon.slu.se/325/1/Agraria407.pdf

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09