Erik Thosteman

Doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
erik.thosteman[AT-tecken]ekhist.uu.se
Mobiltelefon:
072-5116958
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag den svensk-amerikanska migrationen mellan ca 1850-1920, och den framväxande etniska gemenskapen. Med utgångspunkt i svensk-amerikanska historiska sällskap, institutioner, tidnings- och arkivmaterial vill jag undersöka den roll som historieskrivningen spelat för skapandet av svensk-amerikanska identiteter. Begrepp som nationalism, kollektiva identiteter och historiskt medvetande kommer att vara viktiga i min undersökning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Thosteman
Senast uppdaterad: 2021-03-09