Michael Tärnfalk

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
michael.tarnfalk[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Började arbeta som resursperson på fritidshem 1982 med barn med särskilda behov pga missbrukande, psykiskt sjuka, prostituerade och kriminella föräldrar. Utbildad socionom vid Ersta Sköndal 1990. Socialsekreterare 1990 - 2000 inom socialtjänst och Fryshuset med utagerande, brottsliga och socialt utsatta barn, unga och deras familjer. Disputerade 2007. Huvudsaklig inriktning mot barn/unga med utagerande och/el brottsligt beteende. Har varit övervakare, kontaktperson familjehem m.m.

Tärnfalk, M (2020) Tidiga insatser krävs för unga kriminella. Medverkan i SR P1 3/9-20

Tärnfalk, M (2019) Barn som begår brott och socialtjänsten, Fackförbundet SSR, Socialtjänstpodden.

Tärnfalk, M och Alm, C (2019) ”Ingen vill ta hand om barn som begått grova brott”2019-08-20.DN Debatt.

Tärnfalk, M och Alexius, K (2019) ”Socialtjänsten kan inte ta hand om gatubarnen” SvD Debatt2019-07-19

Alexius, K,Backlund, Å, Alm,C, Kaldal, A, Hollander, A, Tärnfalk, M, Östberg, F, Överlien, C och Schiratzki, J(2015) Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg. SvD Debatt2015-12-11

Tärnfalk, M (2007) Forskare: Tveksamt med mer polisinsatser. Dagens Nyheter2007-11-15

Publikationer

Vetenskaplig produktion

Tärnfalk, M & Alm, C (2019) Social worker motivations and organisational prerequisites for care of children who commit crimes – the best interests of the child or the protection of society?, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2019.1585334

Kaldal, A & Tärnfalk, M (2017) Samhällets hantering av barn som begår brott – en verksamhet i flera spår. I Lundström, T & Leviner, P (red) Tvångsvård av barn och unga - rättigheter, utmaningar och gränszoner.Stockholm: Wolters Kluwer. Norstedts juridik. (Forskarantologi).

Tärnfalk, M (2007) Barn och brott. En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare. Akademisk avhandling. Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete. Stockholm: US-AB print center.

Andra arbeten av vetenskaplig relevans

Tärnfalk, M (2014) Professionella yttranden. En introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare. Stockholm: Natur och Kultur. (Sakkunnigbedömd bok av forskarna i socialt arbete Jörgen Degner och Lia Ahonen vid Örebro universitet).

Hollander, A och Tärnfalk, M (2007) Juvenile Crime and the Justice System in Sweden. I Hill, M, Lockyer, A och Stone, F (red.) Youth Justice and Child Protection.London: Jessica Kingsley Publishers. (Kapitel i internationell forskarantologi).

Tärnfalk, M (2012) Sociala insatser i skuggan av samhällsskyddet - Ideologiska, juridiska och vetenskapliga brytpunkter när barn har begått allvarliga brott. I Ryberg-Welander, L och Alexius, K (Red.) Rätt, social sårbarhet och samhälleligt ansvar. Festskrift till Anna Hollander. Stockholm: Norstedts Juridik

Tärnfalk, M (2000) Sluten ungdomsvård år 2000. Redovisning av intervjuundersökning, SiS rapport 2001:6. Statens institutionsstyrelse.

Populärvetenskap - ej vetenskapliga publikationer efter socionomexamen

Tärnfalk, M (2010) Counselling och juridik i socialt arbete – ett erfarenhetsbaserat perspektiv. I Larsson, S och Trygged, S (red.) Counselling - stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia.

Tärnfalk, M (1998) Tre viktiga förändringar inom domstolarnas och socialtjänstens ansvar för ungdomsbrottslingar, Socionomen nr. 2

Tärnfalk, M (1997) Vart är ungdomsvården på väg? Socionomen nr. 1

Tärnfalk, M (1997) Straff eller vård – ett paradigmskifte i ungdomsvården, Socionomen nr 2.

Tärnfalk, M (1996) Sju ungdomars upplevelse av § 12-vård, Socionomen nr. 4.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Tärnfalk
Senast uppdaterad: 2021-03-09