Joel Brännström

Amanuens vid Matematiska institutionen

E-post:
joel.brannstrom[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joel Brännström
Senast uppdaterad: 2021-03-09