Carlos Sanchez Gutierrez

Forskningsingenjör vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
carlos.sanchez[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Gogoll grupp

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.