Tommie Petersson

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
tommie.petersson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i utbildningssociologi, ansluten till forskarskolan Assessment of Knowledge in Educational Systems (ASSESS) och medlem i Uppsala Studies of History and Education (SHED). Min undervisning bedrivs på de olika lärarutbildningarna och i ämnet utbildningssociologi. Jag är aktuell med boken Filosofididaktik - Filosofiundervisning i teori och praktik (2021).

Nyckelord: utbildningshistoria kvantitativa metoder filosofididaktik kunskapsmätningar

Jag är legitimerad gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap med mångårig erfarenhet som både lärare och läromedelsförfattare. Sedan 2015 har jag också varit verksam som lärarutbildare och jag var tidigare anställd som adjunkt i pedagogik på Lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

I min avhandling undersöker jag utbildningsmässiga skillnader mellan urbana och rurala miljöer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tommie Petersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09