Ankur Sharma

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
ankur.sharma[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Personal homepage

Nyckelord: neutrino astronomy blazars icecube astroparticle

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research interests: Phenomenological studies of VHE emission from jets of AGNs; multi-messenger and multi-wavelength connection in blazars with neutrino, gamma-ray and X-ray data; gamma-ray astronomy; observability of point sources with Cherenkov neutrino telescopes; detection strategies for ultra-high energy neutrinos

List of Publications

IceCube @ Uppsala University

PhD Dissertation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ankur Sharma
Senast uppdaterad: 2021-03-09