Hai Hoang Tuan Ngo

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
hai.ngo[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Global hälsa - implementering och hållbarhet

E-post:
hai.ngo[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09