Frida Höglund

Doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander - CESAR

E-post:
frida.hoglund[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Frida Höglund är socionom och doktorand i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete (CESAR). Hennes forskningsintresse rör institutioner och social interaktion inom välfärden. Fokus för avhandlingen är digital interaktion mellan välfärdsorganisationer och klienter.

Avhandlingsarbetet är knutet till forskningsprojektet 'Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet'.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frida Höglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09