Nabil Khossossi

Student vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
nabil.khossossi[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: photocatalysis li-s batteries kinetics of battery materials hydrogen storage 2d materials and computational physics and chemistry

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.