Mario Oliveira Sanca

Forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

Telefon:
018-611 3646
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.