Annika Hall

Sjukhusfysiker vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap; Medicinsk fysik/Skandionkliniken

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.