Elin Nilsson

Postdoktor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
elin.t.nilsson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Med en bakgrund inom socialpsykologi och senare socialt arbete, disputerade jag 2018 med en avhandling om kommunikation hos par som lever med demenssjukdom. Jag använder mig huvudsakligen av multimodal samtalsanalys i min forskning. Centrala teman för min forskning är talet om känsliga ämnen och olika kunskapsanspråk som görs (epistemics) i samtal med äldre par i såväl intervjuer som inom biståndshandläggning.

Nyckelord: samtalsanalys demens parrelation biståndshandläggning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09