Stefan Falkenäng

Säkerhetsadministratör vid Säkerhetsavdelningen

Mobiltelefon:
072-9999589
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Studieadministrativ handläggare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Studentservice, farmaci, medicin och vård

E-post:
stefan.falkenang[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4953
Mobiltelefon:
072-9999589
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, A4:1
Postadress:
Box 586
751 23 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09